06-33610430 info@dynameis.nl

Pedagogische Euritmie

Euritmisch Bewegingsonderwijs

Organisatie

Dynameïs wordt geleid door een Kerngroep van drie leden: Lara Brummans (opleider), Gérard Pillen (projectleider), en Liselore Leijten. Lara en Gérard vormen de dagelijkse leiding.

Jiri Brummans †

Jiri Brummans †

† Euritmist

Motivatie


Tot ons grote verdriet is onze inspirator, onze ‘meester Jiri’, de grondlegger van een nieuwe vorm van Euritmie,  op 11 december 2021 tijdens het lesgeven aan de Dynameïs Academie, aan een hartaanval overleden. We zijn intens dankbaar voor de wijze waarop hij de euritmie heeft bewogen. We zullen zijn gedachtengoed en nalatenschap met toewijding uitdragen en ons blijven inzetten voor een verbreding van zijn werkwijze. Bestuur en Kerngroep Dynameïs

Na mijn opleiding ben ik in januari 1998 in Zoetermeer begonnen als euritmiedocent. Het is een weg van vallen en opstaan geweest. Ik heb gezocht naar een manier die mij past en waar ik de kinderen werkelijk wat kon geven. In 2017 werd mij door het bestuur van de stichting Geert Grootescholen gevraagd om een euritmie opleiding te starten. Nadat ik meerdere mensen gesproken en om raad had gevraagd hebben we besloten om een scholingstraject vakleerkracht euritmisch bewegingsonderwijs te starten. Liselore Leijten en Gérard Pillen hebben aangeboden mij daarbij te helpen en zelf heb ik euritmiedocent Lara Brummans gevraagd het team te komen versterken. Samen zoeken we naar vormen die dit vak herkenbaar en sterker maken. Naast het scholingstraject hebben we ook de wekelijkse werkplaats ontwikkeld, een plaats waar we nieuw lesmateriaal ontwikkelen, waar we onderzoek doen en waar intervisie plaatsvind. Daarnaast verzorgen we workshops voor belangstellenden. Alle activiteiten worden verzorgd onder de naam Dynameïs.

Lara Brummans

Lara Brummans

Euritmist

Motivatie

Tijdens euritmie studiedagen in Stuttgart in 1997 heb ik Jiri en zijn voor mij inspirerende kijk op euritmie leren kennen. Wij hebben onze euritmie opleidingen in Duitsland en Nederland gevolgd en allebei in 1998 afgesloten. Wat ons bindt is de zoektocht om euritmielessen zo te geven dat het kinderen raakt en enthousiast maakt. In 2018 heeft Jiri mij gevraagd om samen te werken en les te komen geven op scholen in Amsterdam en midden Nederland omdat de vraag naar deze vorm van euritmie zo toenam. Sinds 2018 ben ik onderdeel van kerngroep Dynameïs en verzorg ik euritmielessen in en rondom Amsterdam.

Gérard Pillen

Gérard Pillen

Projectleider

Motivatie

Het bijwonen van enkele lessen van Jiri raakte en ontroerde me. Ik vroeg me af: waarom gebeurt dit, wat schuilt er achter deze ogenschijnlijk eenvoudige lessen? Het was de aanleiding om me in te schrijven voor de eerste scholingsronde, in schooljaar 2017-2018, van wat inmiddels de Dynameïs Academie heet.
Toen het initiatief halverwege dat jaar verzelfstandigde zag ik dat er naast de inhoudelijke kant ook veel organisatorisch werk lag. Ik vond het initiatief zo waardevol dat ik me, voor die praktische kant, heb opgeworpen als kwartiermaker. Van daaruit was het een kleine en logische stap naar mijn huidige projectleiderschap.

Liselore Leijten

Liselore Leijten

Klassenleerkracht

Motivatie

Voor mijn kinderen was vanaf het begin van hun schooltijd de “euritmie-dag” hun lievelingsdag. Na een open les gezien te hebben begreep ik hun enthousiasme. Nieuwsgierig om dit zelf te ervaren heb ik me destijds opgegeven voor de eerste scholingsronde. Bewogen door de cursus, heeft mijn deelname er uiteindelijk toe geleid dat ik een carrièreswitch heb gemaakt en nu klassenleerkracht ben. In de afgelopen jaren heb ik me samen met Gérard ingezet voor de organisatorische kant en de verdere ontwikkeling van Dynameïs. Momenteel ben ik vooral betrokken als meedenker.

Musici

Binnen de Dynameïs Methodiek nemen de instrumentalisten een belangrijke plaats in. Bij klas twee en hoger zijn dat de pianisten, bij de kleuter- en eerste klassen zijn dat harpisten.

Jan van Maris  †

Jan van Maris †

Piano

Motivatie

Met veel plezier begeleid ik al jaren Jiri en Lara Brummans en tot voor kort andere door ‘Dynameïs’ opgeleide vakleerkrachten.

Er was eens…..

Tijdens mijn conservatoriumstudie piano had ik als bijbaantje het begeleiden van euritmie op de Vrije School te Amsterdam. Euritmie: een toen voor mij totaal onbekende “bewegingskunst” die destijds bij mij veel vragen opriep, en niet alleen bij mij , ook bij de kinderen die dit ondergingen. Het was een belangrijk vrijeschoolvak waarbij het echter pedagogisch veel vroeg om kinderen ervoor te enthousiasmeren, uitzonderingen daargelaten. Dit werd vooral zichtbaar in tijden van financiële schaarste. Het vak kwam dan snel onder druk te staan of werd soms alleen aan de kleuters nog gegeven.

In 2005  ontmoette ik Jiri Brummans en was vastbesloten om een andere weg in te slaan qua ondersteuning. Ook Jiri had, op basis van zijn ervaringen in het onderwijsveld, een uitgesproken visie ontwikkeld over hoe euritmie een eigentijdse impuls te geven. 

Toen ontstond onze samenwerking en die is nu uiteindelijk uitgegroeid tot het concept dat onder de naam “Dynameïs Methodiek” gestalte heeft gekregen. (Met dank aan Gérard Pillen, kwartiermaker, en Liselore Leijten, meedenker).

Satoko Murosaki

Satoko Murosaki

Piano

Motivatie
Kort nadat ik in Nederland aankwam voor mijn pianostudie aan het Conservatorium van Amsterdam begon ik ook aan het begeleiden van de euritmielessen op de Vrijeschool Parcival in Amstelveen.
Van eenvoudige muziekstukjes tot grotere meesterwerken heb ik voor de kinderen in de euritmieles gespeeld. In wel een paar honderd stukken hebben de kinderen klassieke muziek leren kennen, leren ervaren en leren bewegen.
Na de vruchtbare samenwerking met de twee (- nu gepensioneerde?) euritmisten ontmoette ik nieuwe fijne collega’s van het team Dynameïs.
In de lessen werken ze met meer gevariëerde muziekstukken en improvisatie, zodat de lessen voor mij een nieuwe uitdaging betekenen, waardoor ik op een andere manier geïnspireerd word.
Euritmie is uniek. De kinderen in vrijescholen hebben het prachtige privilege dit vak te kunnen beoefenen.
Het was en is een groot plezier daarbij betrokken te mogen zijn en eraan bij te kunnen dragen.
Mayumi Eguro

Mayumi Eguro

Piano

Motivatie

De eerste les die ik van Jiri bijwoonde liet zien dat kinderen met plezier bezig waren met hun gezamenlijk verhaal. Ik ervoer meteen een klik met de dynamische verbinding tussen de kinderen en hoe Jiri de groep begeleidde. De natuurlijke manier van het aanbieden van euritmie lessen als leermiddel voor de kinderen toonde een nieuw idee, dit sprak mij aan.

De beweging voelen in de muziek is heel belangrijk. Als pianiste probeer ik zo veel mogelijk bewegingsstroom in de muziek over te brengen. De kunst is hoe met klank de kinderen te betrekken in het verhaal. Het is een plezier om met het Dynameis-team bij te kunnen dragen aan het vertellen van muzikale avonturen.

Mirjam Rietberg

Mirjam Rietberg

Harp

Motivatie

Mijn naam is Mirjam, harpiste van beroep. Ik geef harples aan jong en oud, workshops aan groepen en speel concerten met verschillende soorten harpen en verschillende gezelschappen voor liefhebbers van klassieke en keltische muziek.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de helende kracht van muziek en volg de training tot Harp Therapeut (IHTP) en hoop daarmee in de toekomst te kunnen bijdragen aan het welbevinden van mensen in ziekenhuizen en hospices.

Ik ben erg dankbaar dat een aantal jaren terug via harpiste Anne Koene de euritmiebegeleiding op mijn weg kwam. Het is een eer om bij de mooie euritmielessen van Lara en Jiri met harpklanken een magische/liefdevolle sfeer te creeëren die past bij de verhalen.

Met veel plezier gebruik ik mijn muzikale ervaring voor de euritmielessen. Het is heel fijn om met muziek en klanken de bewegingen te ondersteunen/uitnodigen, liedjes te begeleiden, de fantasie van de jonge luisteraars te prikkelen. En.. de ervaringen met euritmielessen prikkelen op hun beurt weer mijn muzikaliteit.

Roelina Schouten

Roelina Schouten

Harp

Motivatie

In 2018 heb ik euritmie leren kennen, het was compleet nieuw voor mij. Zelf heb ik geen vrijeschool achtergrond. De eerste lessen die ik draaide met Jiri waren leuk, maar ook vermoeiend. De samenwerking van tekst, liedjes en muziek vond ik heel interessant. Momenteel werk ik 3 dagen samen met Jiri en Lara. Het is mooi om de ontwikkelingen en plezier die de kinderen beleven tijdens de lessen te mogen ervaren.

Meer info: https://roelinaschouten.nl/

Vakleerkrachten

Enkele van de Vakleerkrachten Euritmisch Bewegingsonderwijs die werken op Vrije Basisscholen.

Renske te Witt

Renske te Witt

Vakleerkracht Euritmisch Bewegingsonderwijs

Anouk Overbeek

Anouk Overbeek

Vakleerkracht Euritmisch Bewegingsonderwijs

Motivatie

In 1994 ben ik afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als docent Dansexpressie.

In 2006  kwam ik voor het eerst in aanraking met de euritmie lessen van Jiri toen mijn oudste zoon op de Vrije School in de kleuterklas zat.

Jiri was toen net zijn zoektocht begonnen binnen de euritmie om de lessen zo vorm te geven dat het de kinderen raakt, blij en enthousiast maakt.

Deze manier van euritmie was zo anders dan wat ik had gehad……

Maar pas toen mijn jongste zoon, 7 jaar later, euritmielessen van hem kreeg en ik meer inkijk kreeg in zijn vorm van lesgeven, voelde ik een raakvlak met mijn dansexpressie lessen voor kinderen.

Jiri’s lessen maakte mij zó blij en enthousiast.

Er was voor mij dan ook geen twijfel om mee te doen met de cursus vakleerkracht euritmisch bewegingsonderwijs die Jiri startte.

Ik heb twee keer een pilot gegeven op de Geert Groote School I in Amsterdam en bezoek zoveel mogelijk de wekelijkse Dynameïs Werkplaats. Inmiddels ben ik werkzaam op verschillende Vrije Scholen als Vakleerkracht Euritmisch Bewegingsonderwijs.

Onderwijl blijf ik nieuwsgierig en mezelf ontwikkelen, voeden en verdiepen en nauw verbonden met Jiri en Lara, die mij steeds weer een stap verder brengen in mijn ontwikkeling in dit vak.

Motivatie

Van kind af aan, ken ik het verlangen mij in dans en muziek uit te drukken. Toen ik in 1987 afstudeerde aan de SNDO (school voor nieuwe dansontwikkeling) ben ik een tiental jaren actief geweest als danser en dansdocent. Daarna maakte ik de overstap naar het PABO en werd vanaf 2001 leerkracht in het Primair onderwijs. Van de antroposofie had ik wel gehoord, maar ik kwam er pas echt mee in aanraking, toen ik uit onvrede met het reguliere op zoek ging naar alternatieve vormen van onderwijs. De vrije school voelde als een feest der herkenning.  Ik begon mij in de antroposofie te verdiepen en besloot mij in 2016 bij te scholen tot vrijeschool leerkracht via het Basisvormingsjaar Vrijeschool Onderwijs. Zo kwam ik ook in aanraking met de euritmie van Jiri en Jan. Ik volgde hun cursus uit nieuwsgierigheid en was direct enthousiast. Mijn oude dansplezier kwam boven! Wat een bijzondere energie komt hier vrij… waarachtig verbindend voor lichaam en geest.

En toen bleek, dat er behoefte was aan mensen om deze vorm van euritmisch bewegingsonderwijs op scholen te brengen, ontstond voor mij een nieuwe manier om me in het onderwijs met kinderen te verbinden.

Met de opleiding tot vakdocent euritmisch bewegingsonderwijs en de werkplaats als ondergrond, werk ik inmiddels op verschillende scholen als vakdocent. Ik heb ook een eigen pianiste in de arm genomen en ben zo begonnen aan de spannende zoektocht om de euritmie volgens de methode Dynameïs verder vorm te geven. 

Stichting

De rechtspersoon achter Dynameïs is de Christoffel Stichting.
Het bestuur bestaat sinds november 2020 uit drie zeer betrokken bestuursleden die zich op de achtergrond sterk maken voor de activiteiten van Dynameïs.

Gunnar Gijbels

Gunnar Gijbels

Voorzitter

Lieke Hobus

Lieke Hobus

Penningmeester

Motivatie
Graag wil ik het initiatief Dynameïs ondersteunen als bestuurslid omdat ik denk dat euritmie in de Waldorf- of Vrijeschoolpedagogiek een heel centrale rol speelt. De betrokkenen bij deze projectorganisatie werken met al hun kracht aan het verder ontwikkelen van de pedagogische euritmie en het euritmisch bewegingsonderwijs. Als ik daarbij enigszins kan helpen dan doe ik dat graag.
Als kind ging ik naar de vrijeschool en maakte daar al kennis met de euritmie. Later, als vrijeschoolleraar, schoolleider en onderwijsadviseur, was voor mij altijd duidelijk dat euritmie de hele mens aanspreekt. Zeker wanneer ik met de lier de euritmie lessen mocht begeleiden merkte ik dat: een feest!
Natuurlijk leerde ik ook dat het soms moeilijk is om de lessen zó te geven dat de kinderen zich hieraan optimaal kunnen ontwikkelen. Dynameïs kan de mogelijkheid scheppen om steeds meer kinderen zich te laten ontwikkelen tot wie zij zijn of worden willen!
Motivatie

Euritmie is wat mij betreft het kernvak van de vrije school. Je zou bijna kunnen zeggen dat de twee werelden, de fysiek en de geestelijke, hier ultiem samen komen. De euritmie zoals Jiri en Lara dit de afgelopen jaren hebben vormgegeven heeft me altijd enorm aangesproken.

Juist omdat het zo direct bij de kinderen binnenkomt. En omdat er echt iets anders wordt aangeraakt in je hele lijf, in je hele zijn, dan dat je gewend bent. En waar je met je hoofd niet helemaal bij komt.

Dus dat ik als bestuurslid iets mag bijdragen aan deze stichting die euritmie voor kinderen mogelijk maakt, voelt als een erebaan.

Vrienden

Dynameïs ontvangt geen structurele ondersteuning en wil desondanks graag laagdrempelig werken. Bijdragen van ons welgezinde vrienden zijn dan ook heel welkom. 


U kun uw donatie overmaken op rekening:
NL83 TRIO 0197 6748 44 t.n.v. Christoffel Stichting onder vermelding van uw naam en  ‘donatie’.

Hartelijk dank!

Academie

De Dynameïs Academie ontwikkelde twee scholingstrajecten: 'De Euritmieverhalen - voor wie wil werken met de kleuter- en 1e klassen' en 'Aan de kapstok - voor wie wil werken met klas 2 t/m 6'.
Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt samengewerkt met de BVS en collega-euritmisten en krijgen de programma's een nieuwe vorm.
Voor het actuele aanbod zie de pagina Agenda.

Werkplaats

De Dynameïs Methodiek is geen statisch geheel, maar een work in progress. Daarom organiseren we wekelijks een Dynameïs Werkplaats.... 

Workshops

Voor leerkrachten, ouders en belangstellenden die graag eens een les van Jiri ‘aan de lijve’ willen ondervinden organiseert Dynameïs workshops....

Organisatie

De dagelijkse leiding van Dynameïs is in handen van Jiri Brummans en Gérard Pillen. Daarnaast werken er nog twee collega's mee te weten Lara....

Bemiddeling

Dynameïs verbindt graag de vraag van scholen en opleidingscentra en het aanbod van opgeleide Vakleerkrachten Euritmisch Bewegingsonderwijs en brengt deze waar mogelijk samen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Producten

Voor de euritmie-gerelateerde producten, euritmietjes en CD's met euritmieverhalen,  verwezen wij voorheen naar Jiri en Lara's website Helicon Euritmie: http://www.euritmieschoenen.nl/producten.php.
Naar aanleiding van het overlijden van Jiri is Lara gestopt met deze website en met de verkoop van euritmietjes.
De CD's worden op dit moment verkocht op een aantal Vrijescholen. Als de nieuwe CD uit is wordt besloten hoe deze zal worden verkocht.