06-33610430 info@dynameis.nl

Pedagogische Euritmie

Euritmisch Bewegingsonderwijs

Dynameïs Academie

Doel

Het doel van de Academie is om de Dynameïs Methodiek inzetbaar te maken voor scholen die geen euritmiedocent kunnen vinden, voor scholen die specifiek om lessen vanuit deze methodiek vragen en voor mogelijke andere doelgroepen. Dynameïs wil daarmee bijdragen aan het behoud van het vak euritmie.

Aanbod

De Dynameïs Academie ontwikkelde in de afgelopen jaren twee scholingstrajecten tot Vakleerkracht Euritmisch Bewegingsonderwijs volgens de door Jiri Brummans en en Jan van Maris ontwikkelde Dynameïs Methodiek. Zie verderop.

Samenwerking met BVS en collega-euritmisten

Al voor het overlijden van Jiri waren we vanuit de Dynameïs Academie in gesprek met BVS Schooladvies, de landelijke begeleidingsdienst voor het vrijeschoolonderwijs, over samenwerking.
Inmiddels heeft Lara samen met de BVS en enkele bevlogen collega-euritmisten een nieuw scholingstraject ontwikkeld dat nu onder de vlag van de BVS wordt aangeboden.

‘Opleiding Euritmisch Bewegingsonderwijs Basisbekwaam’
De opleiding is gericht op het lesgeven aan kinderen van klas 1 t/m 6 in het vrijeschoolonderwijs. De opleiding bestaat uit 8 lesdagen van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor alle nadere informatie zie https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-euritmisch-bewegingsonderwijs-basisbekwaam/.
De data van de cursus zijn op deze website ook de vinden op de pagina Agenda.

‘De Euritmieverhalen’
Traject voor kleuter- en 1e klas

Het scholingstraject tot Vakleerkracht Euritmisch Bewegingsonderwijs, gericht op het lesgeven aan kinderen in de kleuter- en 1e klassen.
Dit scholingstraject duurt 6 weekenden van 4 dagdelen van 3 lesuren. Het bestaat uit drie elementen. Praktisch worden omstreeks 14 Euritmieverhalen uit het repertoire van Jiri uitgebreid behandeld en geoefend.
Methodisch  wordt aandacht besteed aan de achtergrond van de verhalen, de door de euritmie geïnspireerde gebaren, de samenwerking met de musicus, de lesopbouw en de pedagogische aspecten.
Daarnaast worden de deelnemers uitgedaagd om in deze traditie zelf verhalen te maken en vorm te geven in woord en gebaar, en dit met een musicus uit te werken tot een compleet geheel.

Voor de data zie de pagina Agenda, voor meer informatie: verderop op deze pagina.

‘Aan de kapstok’
Traject voor klas 2 t/m 5 

Het scholingstraject, gericht op het lesgeven aan kinderen in de 2e t/m 5e klas.
Dit scholingstraject duurt 25 lesmiddagen van 3 lesuren. Het bestaat uit drie modules. In de eerste module van 10 weken ligt het accent op het zelf ervaren van de basiselementen van de methodiek. In de tweede module van 10 weken ligt het accent op de relatie leeftijd/lesstof en verschuift de lesdeelname van het ervaren naar het zelf leiden van lesonderdelen, in de laatste module gaat de aandacht vooral naar het laten stromen van een les en het voorbereiden op de praktijkpilot.

Voor de data zie de pagina Agenda, voor meer informatie: verderop op deze pagina.

‘Maatwerk’
Individuele Leer/werk Sc
holingstrajecten
Deze trajecten sluiten, met elementen uit de bovenstaand trajecten, in vorm en inhoud aan op de individuele behoefte van mensen zonder euritmieopleiding c.q. euritmisch bewegings-onderwijsscholing die in hun school wel zijn aangesteld om hierin les te geven.

Voor wie

– Voor wie als ‘Vakleerkracht Euritmisch Bewegingsonderwijs’ bewegingslessen wil geven die zijn geïnspireerd door de euritmie.
– Voor wie in haar/zijn klas of school losse elementen uit de Dynameïs Methodiek wil gebruiken.
– Voor wie deze methodiek wil gebruiken voor het werken met andere groepen in of buiten het onderwijs.
– Voor wie deze lessen wil volgen voor zijn/haar eigen plezier.

Werkveld

De trajecten zijn primair gericht op gebruik in het Vrijeschool onderwijs, maar kan ook ingezet worden bij lessen aan andere doelgroepen.

 

Curriculum en status

Curriculum
Aan de trajecten wordt vorm gegeven middels een aantal leerlijnen. Deze zijn van vakinhoudelijke, pedagogische en didactische aard.

Status
Deelnemers die een traject hebben afgerond ontvangen een Certificaat.
Dit certificaat heeft geen status als erkende opleiding.

Leerlijnen

De ontwikkeling van de deelnemers wordt gevolgd aan de hand van de algemene en de traject-specifieke leerlijnen.

Duur

Traject kleuter- en 1e klas
Voor wie vakleerkracht wil worden: omstreeks een jaar. Een half jaar (6 weekenden) voor de beide genoemde onderdelen, en aansluitend omstreeks een half jaar voor het observeren, deels en geheel overnemen van lessen, en het onder begeleiding zelfstandig een serie lessen geven.
Voor de overige deelnemers: een half jaar (6 weekenden) en aansluitend eventueel een vervolg op maat. De tijdsinvestering: twaalf lesuren per maand en werk thuis.

Traject klas 2 t/m 5
Voor wie vakleerkracht wil worden: omstreeks anderhalf jaar. Eén schooljaar (25 lesweken) voor de Basis- en Vervolgmodules, en aansluitend omstreeks een half jaar voor het observeren, deels en geheel overnemen van lessen, en het onder begeleiding zelfstandig een serie lessen geven.
Voor de overige deelnemers: één jaar (25 lesweken) en aansluitend eventueel een vervolg op maat. De tijdsinvestering in het eerste jaar: drie lesuren per week en werk thuis.

Individueel Maatwerk Traject
De duur van het traject wordt in overleg met de betreffende school vastgesteld.

Dag, tijd en plaats

Traject kleuter- en 1e klas
Dag: 6 weekenden in oktober 2021 t/m maart 2022 
Tijd: zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur, zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Plaats: Vrijeschool Almere, locatie Lierstraat 7, Almere Muziekwijk.

Traject klas 2 t/m 5
Dag: Woensdagmiddagen van september 2020 t/m maart 2021 (door lesuitval vanwege Corona verlengd tot eind oktober 2021).
Tijd: van 15.00 tot 18.00 uur.
Plaats: Vrijeschool Almere, locatie Lierstraat 7, Almere Muziekwijk

Individueel Maatwerk Traject
Dag, tijd en plaats worden in onderling overleg vastgesteld.

Kosten

Traject kleuter- en 1e klas
De kosten voor de 6 weekenden bedragen € 1.050 inclusief lunch, vrijgesteld van BTW.
De kosten voor het vervolg (doelgroep vakleerkrachten) volgen later in overleg.

Traject klas 2 t/m 5
De kosten voor de 25 lesmiddagen bedragen € 975, vrijgesteld van BTW.
De kosten voor het vervolg (doelgroep vakleerkrachten) volgen later in overleg.

Individuele Maatwerk Trajecten
De kosten van het traject wordt in overleg met de betreffende school vastgesteld.

Ja! Ik wil graag meer informatie en /of mij aanmelden:

Academie

De Dynameïs Academie ontwikkelde twee scholingstrajecten: 'De Euritmieverhalen - voor wie wil werken met de kleuter- en 1e klassen' en 'Aan de kapstok - voor wie wil werken met klas 2 t/m 6'.
Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt samengewerkt met de BVS en collega-euritmisten en krijgen de programma's een nieuwe vorm.
Voor het actuele aanbod zie de pagina Agenda.

Werkplaats

De Dynameïs Methodiek is geen statisch geheel, maar een work in progress. Daarom organiseren we wekelijks een Dynameïs Werkplaats.... 

Workshops

Voor leerkrachten, ouders en belangstellenden die graag eens een les van Jiri ‘aan de lijve’ willen ondervinden organiseert Dynameïs workshops....

Organisatie

De dagelijkse leiding van Dynameïs is in handen van Jiri Brummans en Gérard Pillen. Daarnaast werken er nog twee collega's mee te weten Lara....

Bemiddeling

Dynameïs verbindt graag de vraag van scholen en opleidingscentra en het aanbod van opgeleide Vakleerkrachten Euritmisch Bewegingsonderwijs en brengt deze waar mogelijk samen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Producten

Voor de euritmie-gerelateerde producten, euritmietjes en CD's met euritmieverhalen,  verwezen wij voorheen naar Jiri en Lara's website Helicon Euritmie: http://www.euritmieschoenen.nl/producten.php.
Naar aanleiding van het overlijden van Jiri is Lara gestopt met deze website en met de verkoop van euritmietjes.
De CD's worden op dit moment verkocht op een aantal Vrijescholen. Als de nieuwe CD uit is wordt besloten hoe deze zal worden verkocht.