06-33610430 info@dynameis.nl

Pedagogische Euritmie

Euritmisch Bewegingsonderwijs

Over Dynameïs

Dynameïs is een projectorganisatie met als doel het bevorderen van Pedagogische Euritmie en Euritmisch Bewegingsonderwijs in de breedste zin van het woord.
Onder de naam Dynameïs bieden wij een aantal activiteiten aan die bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkeling van de pedagogische euritmie en het daarvan afgeleide euritmisch bewegingsonderwijs. De basis voor de activiteiten is de ‘Dynameïs Methodiek’.

 

Pedagogische Euritmie

De Pedagogische euritmie is in veel Vrijescholen een kernvak. Het vak is ontwikkeld door Rudolf Steiner en werd door hem omschreven als ‘zielegymnastiek’. De euritmie leert het kind, met gebaren als instrument, een verbinding te maken tussen gevoel, lichaam, de ruimte en de ander. De euritmie volgt het Vrijeschool-leerplan, verbonden aan de leeftijdsfasen van het kind. Zo probeert het vak een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot volledig mens.

Pedagogische Euritmie

De Pedagogische euritmie is in veel Vrijescholen een kernvak. Het vak is ontwikkeld door Rudolf Steiner en werd door hem omschreven als ‘zielegymnastiek’. De euritmie leert het kind, met gebaren als instrument, een verbinding te maken tussen gevoel, lichaam, de ruimte en de ander. De euritmie volgt het Vrijeschool-leerplan, verbonden aan de leeftijdsfasen van het kind. Zo probeert het vak een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot volledig mens.

 

Euritmisch Bewegingsonderwijs

Vanwege het groeiende tekort aan vakleerkrachten pedagogische euritmie kreeg Euritmist Jiri Brummans in 2017 vanuit het bestuur van de Stichting Geert Grootescholen de vraag of er een vorm van scholing mogelijk was die kon helpen in dit tekort te voorzien. Deze vraag sloot aan bij Jiri’s veronderstelling dat hij vanuit zijn werkwijze en visie op het vak niet-euritmisten zou kunnen scholen om een deel van de lessen (vanaf klas 2) te verzorgen. Dit leidde tot een scholingstraject voor ‘vakleerkracht euritmisch bewegingsonderwijs’. Een aantal studenten uit de eerste jaargroep (2017-2018) bracht dit vak in het schooljaar 2018-2019 in enkele pilots in de praktijk. Daarbij bleek dat Jiri’s veronderstelling juist was. Inmiddels zijn de eerste vakleerkrachten aan het werk en is een tweede scholingstraject van start gegaan.

Methodiek

Dynameïs Methodiek is de wijze waarop de pedagogische euritmie voor het basisonderwijs is vormgegeven door euritmist Jiri Brummans en pianist Jan van Maris. De methodiek is het resultaat van het – gedurende 20 jaar – in de praktijk ontwikkelen van een hedendaagse vorm van pedagogische euritmie. De methodiek is geen vaststaand gegeven maar een doorlopend ontwikkelingsproces. Er is vanuit het vrijeschool-basisonderwijs een groeiende belangstelling voor deze vorm van pedagogische euritmie.

Methodiek

Dynameïs Methodiek is de wijze waarop de pedagogische euritmie voor het basisonderwijs is vormgegeven door euritmist Jiri Brummans en pianist Jan van Maris. De methodiek is het resultaat van het – gedurende 20 jaar – in de praktijk ontwikkelen van een hedendaagse vorm van pedagogische euritmie. De methodiek is geen vaststaand gegeven maar een doorlopend ontwikkelingsproces. Er is vanuit het vrijeschool-basisonderwijs een groeiende belangstelling voor deze vorm van pedagogische euritmie.

Bemiddeling

Vanuit haar positie tussen aanbieders (de vakleerkrachten) en afnemers (de scholen) verbindt Dynameïs waar mogelijk vraag en aanbod op dit gebied.

Ontvang de kinderen in eerbied, geef ze les met liefde en zend ze voort in vrijheid. – Rudolf Steiner

Academie

Gestimuleerd door deze ontwikkelingen gaat er in schooljaar 2020-2021 een nieuwe jaargroep van start onder de naam Dynameïs Academie....

Werkplaats

De Dynameïs Methodiek is geen statisch geheel, maar een work in progress. Daarom organiseren we wekelijks een Dynameïs Werkplaats.... 

Workshops

Voor leerkrachten, ouders en belangstellenden die graag eens een les van Jiri ‘aan de lijve’ willen ondervinden organiseert Dynameïs workshops....

Organisatie

De dagelijkse leiding van Dynameïs is in handen van Jiri Brummans en Gérard Pillen. Daarnaast werken er nog twee collega's mee te weten Lara....

Bemiddeling

Dynameïs verbindt waar mogelijk vraag (scholen en opleidingcentra) en aanbod (opgeleide vakleerkrachten)en brengt deze samen. Neem contact op voor meer informatie....

Producten

Dynameïs verkoopt euritmie-gerelateerde producten zoals eurimietjes’ en CD’s met de Kleuterverhalen van Jiri. Neem contact op voor meer informatie...