06-33610430 info@dynameis.nl

Pedagogische Euritmie

Euritmisch Bewegingsonderwijs

Over Dynameïs

Dynameïs is een projectorganisatie met als doel het bevorderen van Pedagogische Euritmie en Euritmisch Bewegingsonderwijs in de breedste zin van het woord.
Onder de naam Dynameïs bieden wij een aantal activiteiten aan die bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkeling van de pedagogische euritmie en het daarvan afgeleide euritmisch bewegingsonderwijs. De basis voor de activiteiten is de ‘Dynameïs Methodiek’.

Over Dynameïs

Dynameïs is een projectorganisatie met als doel het bevorderen van Pedagogische Euritmie en Euritmisch Bewegingsonderwijs in de breedste zin van het woord.
Onder de naam Dynameïs bieden wij een aantal activiteiten aan die bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkeling van de pedagogische euritmie en het daarvan afgeleide euritmisch bewegingsonderwijs. De basis voor de activiteiten is de ‘Dynameïs Methodiek’.

Pedagogische Euritmie

De Pedagogische euritmie is in veel Vrijescholen een kernvak. Het vak is ontwikkeld door Rudolf Steiner en werd door hem omschreven als ‘zielegymnastiek’. De euritmie leert het kind, met gebaren als instrument, een verbinding te maken tussen gevoel, lichaam, de ruimte en de ander. De euritmie volgt het Vrijeschool-leerplan, verbonden aan de leeftijdsfasen van het kind. Zo probeert het vak een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot volledig mens.

 

Pedagogische Euritmie

De Pedagogische euritmie is in veel Vrijescholen een kernvak. Het vak is ontwikkeld door Rudolf Steiner en werd door hem omschreven als ‘zielegymnastiek’. De euritmie leert het kind, met gebaren als instrument, een verbinding te maken tussen gevoel, lichaam, de ruimte en de ander. De euritmie volgt het Vrijeschool-leerplan, verbonden aan de leeftijdsfasen van het kind. Zo probeert het vak een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot volledig mens.

 

 

Euritmisch Bewegingsonderwijs

Vanwege het groeiende tekort aan vakleerkrachten pedagogische euritmie kreeg Euritmist Jiri Brummans in 2017 vanuit het bestuur van de Stichting Geert Grootescholen de vraag of er een vorm van scholing mogelijk was die kon helpen in dit tekort te voorzien. Deze vraag sloot aan bij Jiri’s veronderstelling dat hij vanuit zijn werkwijze en visie op het vak niet-euritmisten zou kunnen scholen om lessen te gaan aanbieden volgens zijn manier van werken. Om onderscheid te maken met de pedagogische euritmielessen van hem en andere HBO-afgestudeerde euritmisten koos hij voor deze lessen de naam Euritmisch Bewegingsonderwijs.
Zo ontstond in 2018 het eerste
‘scholingstraject tot ‘vakleerkracht euritmisch bewegingsonderwijs’ voor klas 2 en hoger.
In de daarop volgende jaren ontstond een groeiende behoefte, deze keer vanuit de beroepspraktijk zelf, aan een vergelijkbaar scholingstraject voor de kleuter- en 1e klassen.
Het eerste traject voor deze doelgroep startte in oktober 2021.

Dynameïs Methodiek

Dynameïs Methodiek is de wijze waarop de pedagogische euritmie voor het basisonderwijs is vormgegeven door euritmist Jiri Brummans en pianist Jan van Maris. De methodiek is het resultaat van het – gedurende 20 jaar – in de praktijk ontwikkelen van een hedendaagse vorm van pedagogische euritmie. De methodiek is geen vaststaand gegeven maar een doorlopend ontwikkelingsproces.

De methodiek bestaat uit een aantal elementen. * Kenmerkende eigenschappen die haar onderscheiden van andere vormen van euritmie.
*  Inhoudelijke, pedagogische en didactische uitgangspunten.
*    Leerlijnen, deels algemeen, deels specifiek per scholingstraject.
Er is vanuit het vrijeschool-basisonderwijs een groeiende belangstelling voor deze vorm van pedagogische euritmie.

Methodiek

Dynameïs Methodiek is de wijze waarop de pedagogische euritmie voor het basisonderwijs is vormgegeven door euritmist Jiri Brummans en Anne Koene (harpiste, voor de lessen voor kleuter- en 1e klassen) en  Jan van Maris (pianist, voor klas 2 en hoger).
De methodiek is het resultaat van het – gedurende 20 jaar – in de praktijk ontwikkelen van een hedendaagse vorm van pedagogische euritmie. De methodiek is geen vaststaand gegeven maar een doorlopend ontwikkelingsproces.
Ook het Euritmisch Bewegingsonderwijs is gestoeld op deze methodiek.

De methodiek bestaat uit een aantal elementen.
* Een aantal specifieke kenmerken waarmee zij zich onderscheid van andere vormen van euritmie.
* Een aantal inhoudelijke, pedagogische en didactische uitgangspunten.
* Leerlijnen, deels algemeen, deels toegespitst op de verschillende scholingstrajecten.

Er is vanuit het vrijeschool-basisonderwijs een groeiende belangstelling voor deze vorm van pedagogische euritmie.

Bemiddeling

Vanuit haar positie tussen aanbieders (de vakleerkrachten) en afnemers (de scholen) verbindt Dynameïs waar mogelijk vraag en aanbod op dit gebied.

In Memoriam Jiri & Jan

Tot ons grote verdriet zijn binnen één jaar zowel onze inspirator, onze ‘meester Jiri’, als onze pianist Jan van Maris overleden. Jiri en Jan waren samen de grondleggers van een nieuwe vorm van Euritmie voor klas 2 en hoger. Jiri overleed op 11 december 2021 tijdens het lesgeven aan de Dynameïs Academie aan een hartaanval. Jan overleed op 1 november 2022 aan een herseninfarct. We zijn hen intens dankbaar voor de wijze waarop zij de euritmie hebben bewogen. We zullen hun gedachtengoed en nalatenschap met toewijding uitdragen en ons blijven inzetten voor een verbreding van de werkwijze. Meer informatie vindt u op de In Memoriampagina. Bestuur en Kerngroep Dynameïs. 

Academie

De Dynameïs Academie ontwikkelde twee scholingstrajecten: 'De Euritmieverhalen - voor wie wil werken met de kleuter- en 1e klassen' en 'Aan de kapstok - voor wie wil werken met klas 2 t/m 6'.
Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt samengewerkt met de BVS en collega-euritmisten en krijgen de programma's een nieuwe vorm.
Voor het actuele aanbod zie de pagina Agenda.

Werkplaats

De Dynameïs Methodiek is geen statisch geheel, maar een work in progress. Daarom organiseren we wekelijks een Dynameïs Werkplaats.... 

Workshops

Voor leerkrachten, ouders en belangstellenden die graag eens een les van Jiri ‘aan de lijve’ willen ondervinden organiseert Dynameïs workshops....

Organisatie

De dagelijkse leiding van Dynameïs is in handen van Jiri Brummans en Gérard Pillen. Daarnaast werken er nog twee collega's mee te weten Lara....

Bemiddeling

Dynameïs verbindt graag de vraag van scholen en opleidingscentra en het aanbod van opgeleide Vakleerkrachten Euritmisch Bewegingsonderwijs en brengt deze waar mogelijk samen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Producten

Voor de euritmie-gerelateerde producten, euritmietjes en CD's met euritmieverhalen,  verwezen wij voorheen naar Jiri en Lara's website Helicon Euritmie: http://www.euritmieschoenen.nl/producten.php.
Naar aanleiding van het overlijden van Jiri is Lara gestopt met deze website en met de verkoop van euritmietjes.
De CD's worden op dit moment verkocht op een aantal Vrijescholen. Als de nieuwe CD uit is wordt besloten hoe deze zal worden verkocht.